EPI NT 1500 NEW TOP

muc-in-epi-nt-1500-new-top-195397j16047x250x250

EPI NT 1500 NEW TOP

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    EPI NT 1500 NEW TOPIn trên Decal bạc, vàng, các loại giấy cao cấp khá,…Sử dụng với dung môi NT 1502.

    Series 1500:   NT 1511 Geranium // NT 1512 Red // NT 1524 Yellow // NT 1537 Ultra Marine // 1539 Blue // NT 1562 Super White // NT 1579 Green // NT 1591  Black // NT1530 Cyan // NT 1583 Viole