COATES 41 VYNA GLOSS

coates-41-vyna-gloss-195399j16047x250x250

COATES 41 VYNA GLOSS

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    In trên bề mặt các vật liệu ABS, PVC, Acrylic, … Độ bền màu trên 6 tháng. Độ che phủ từ 40-60 m2/Kg (lụa 120). Sử dụng với dung môi chậm khô YY 41.

    Series: S/11 G/S Primrose // S/13 Primrose // S/14 Yellow // S/15 Gold Yellow // S/23 Bright Orange // S/25 Orange // S/33 Scarlet // S/35 Red // S/41 Magenta // S/48 Violet // S/53 Blue // S/55 Ultra Marine // S/69 Green // S/75 Black // S/81 White